Η Εταιρεια

προφιλ

Εξειδίκευση

Το τεχνικό γραφείο «ΠΡΟΘΕΣΙΣ», εξειδικεύεται στις επεμβάσεις συντήρησης, αποκατάστασης και ενίσχυσης κατασκευών, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες παρακολούθησης της δομικής τους ακεραιότητας με την βοήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων και μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου, αναλαμβάνοντας παράλληλα, την σύνταξη πιστοποιημένων τεχνικών επιθεωρήσεων, τεχνικών και αρχιτεκτονικών μελετών και αντίστοιχες εφαρμογές.


Ποιότητα

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, βασίζεται στην πλούσια και πολυετή επιστημονική και επιτυχή επαγγελματική εμπειρία του γραφείου σε θέματα προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου υφισταμένων κατασκευών. Πρόσθετες υπηρεσίες του γραφείου είναι: η αποτίμηση βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών των κατασκευών με ποικίλα φέροντα στοιχεία (το οπλισμένο σκυρόδεμα – την λιθοδομή – σύμμικτους φορείς), η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή νέων κτηρίων με βάση ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής κατασκευών.

Αποτελεσματικότητα

Η υλοποίηση – εφαρμογή των εν λόγω μελετών, πραγματοποιείται με πιστότητα, ακρίβεια και σύμφωνα με τους νέους ισχύοντες κανονισμούς. Η συστηματική επίβλεψη των έργων καθώς και το γεγονός της συνεργασίας μας με έμπειρα και αξιόπιστα τεχνικά συνεργεία, εγγυάται την υψηλή ποιότητα και την έγκαιρη παράδοση των έργων.

 


error:
UA-86500611-1